2021-08-18-net-959x340_2c
plastimet-nature-slider960x340px-22.06.20
click
s1
s2
s3
s4


ZMIANA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH STOLARKI

Napisane przez admin2 - Luty 28, 2017

Informujemy, iż od 1 stycznia 2017 roku zmienione zostały wymagania, jakie powinna spełniać stolarka okienna umieszczana w budynkach w zależności od jej przeznaczenia oraz miejsca montażu. Zmiany dotyczą wartości współczynnika przenikania ciepła i wynikają z treści Załącznika do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Kliknij, aby pobrać pełną treść komunikatu w formacie .pdf

[...powrót]


PLASTIMET to marka z

30-letnią

tradycją.


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "PLASTIMET" Sp z o.o.


ul. Suwalska 82, 19-300 Ełk, tel: (87) 621-36-06, fax: (87) 621-16-06