2021-08-18-net-959x340_2c
2022-11-29-Modernity-slider-www-959x340-A
plastimet-nature-slider960x340px-22.06.20
click
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

 

Priorytetem w działalności PPU Plastimet Sp. z o.o. jest dążenie do stałego podnoszenia poziomu jakości produktów, usług oraz standardów obsługi klienta w sposób zaplanowany i nadzorowany. Jest to droga do zdobycia pełnego zaufania Klientów i opinii wiarygodnego partnera.

 

Polityka Jakości

Zarząd firmy PPU Plastimet Sp. z o.o. przyjął politykę zarządzania jakością, której podstawowe zasady stały się obowiązujące dla wszystkich pracowników organizacji. Wdrażając system zarządzania jakością i środowiskiem zgodny z normą PN EN ISO 9001:2008 i PN EN ISO 14001:2004, w czerwcu 2005 roku otrzymaliśmy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością.

Cele jakościowe realizujemy poprzez:

»monitorowanie spełnienia oczekiwań i wymagań naszych Klientów«

»motywowanie pracowników do identyfikowania się z firmą oraz rzetelnego wykonywania obowiązków służbowych«

»szkolenie pracowników w zakresie wdrożonego systemu zarządzania oraz szkolenia zawodowe«

»prowadzenie auditów wewnętrznych i przeglądów przez kierownictwo w celu potwierdzenia prawidłowego funkcjonowania oraz doskonalenia systemu zarządzania«

»wprowadzanie nowych rozwiązań i działań marketingowych«

»stałe dążenie do optymalizacji procesu produkcji i racjonalne wykorzystanie surowców«

Mamy pełną świadomość naszych celów i dążeń. Stale wprowadzamy skuteczne metody zarządzania, dzięki czemu możemy rozpoznawać i spełniać potrzeby naszych Klientów.

 

Polityka środowiskowa

PPU Plastimet Sp. z o.o. działa w myśl zasady „Zarządzanie środowiskiem jest jednym priorytetów i kluczowym czynnikiem zrównoważonego rozwoju firmy”

Deklarujemy:

»Działać na rzecz zmniejszenia i zapobiegania zanieczyszczenia środowiska«

»Respektować wymagania związane z ochroną środowiska, wynikające z przepisów prawnych«

»Stosować wszystkie zabezpieczenia mogące zapobiec nadzwyczajnym zagrożeniom dla środowiska naturalnego«

»Obniżać ilość wytwarzanych odpadów i obniżać zużycie czynników energetycznych oraz wody na cele przemysłowe«

»Racjonalizować zużycie materiałów«

 

Odpowiedzialność społeczna

PPU Plastimet sp. z o.o. jest członkiem Global Contact – inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, stanowiącej wezwanie skierowane do biznesu, aby w swojej działalności kierował się 10 podstawowymi zasadami z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Global Contact promuje społeczną odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). Więcej informacji można znaleźć na www.globalcompact.org.pl oraz www.unglobalcompact.org

PLASTIMET to marka z

30-letnią

tradycją.


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "PLASTIMET" Sp z o.o.


ul. Suwalska 82, 19-300 Ełk, tel: (87) 621-36-06, fax: (87) 621-16-06