2021-08-18-net-959x340_2c
plastimet-nature-slider960x340px-22.06.20
click
s1
s2
s3
s4


PLASTIMET CZŁONKIEM KAPITUŁY RZETELNYCH FIRM

Napisane przez admin2 - Czerwiec 29, 2015

Szanowni Państwo,

Niezmiernie miło nam poinformować, że firma PLASTIMET została członkiem Kapituły Rzetelnych Firm, gdzie osobą odpowiedzialną za zaangażowanie w prace Kapituły został Dyrektor Handlowy Plastimet – Łukasz Ostrowski.

Kapituła Rzetelnych Firm jest kolegialnym organem doradczym Programu Rzetelna Firma, Programu Rzetelna Firma Regionu oraz Programu Złote Certyfikaty Rzetelności. Powołanie Kapituły Rzetelnych Firm ma na celu promowanie etycznych aspektów działalności biznesowej oraz rzetelności płatniczej w handlowych relacjach między podmiotami gospodarczymi.

Do zadań i przywilejów Członków Kapituły należą:

>>propagowanie idei rzetelności i uczciwości w biznesie<<
>>zaangażowanie oraz aktywne uczestnictwo w pracach Kapituły<<
>>wyrażanie opinii na temat firm uczestniczących w Programie Rzetelna Firma, w sytuacjach związanych z procedurą weryfikacji dokonanych przez te firmy naruszeń regulaminu Programu Rzetelna Firma, Programu Złote Certyfikaty Rzetelności i Rzetelna Firma Regionu, oraz innych kwestii podniesionych przez Kapitułę RZF<<
>>ocena kandydatów zgłoszonych do Złotych Certyfikatów Rzetelności<<

[...powrót]


PLASTIMET to marka z

30-letnią

tradycją.


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "PLASTIMET" Sp z o.o.


ul. Suwalska 82, 19-300 Ełk, tel: (87) 621-36-06, fax: (87) 621-16-06