Istorija

PLASTIMET yra šeimynine įmonė, per daugiau kaip 30 veiklos metų tapusi aukščiausios kokybės langų apdailos gamintoja, kuri aptarnauja klientus Lenkijoje ir užsienyje. Esame ne tik gamintojas ir eksportuotojas, bet visų pirma – esame patikimas partneris, rangovas bei visų darbų, susijusių su PVC apdaila, lauko durimis, aliuminio ir priešgaisrine apdaila ar fasadais, koordinatorius. Turime aukšto lygio automatizuotas mašinas, kurių dėka galime įveikti vos ne visus su langų ir durų gamyba susijusius iššūkius.

Jau daugelį metų įmonės būstinė yra Elke (Ełk), tačiau jos „širdis plaka“ už 12 kilometrų esančioje Niedźwiedzkie vietovėje, moderniame gamybos ir logistikos komplekse, kurio plotas viršija 17 000 m2.

Esame įsitikinę, jog tiekiame langus ir duris, kurie pagerina investicijos estetines savybes bei gyvenimo komfortą.

Mūsų misija
Mūsų patirties bei aukštos paslaugų kokybės dėka užtikriname ilgametę verslo partnerystę. Nuolat tobuliname savo produktus bei paslaugas ir tuo įkvepiame savo klientus.

Jų poreikiai ir svajonės nusako mūsų vystymosi kryptį.

Vizija

Norime būti pirmo pasirinkimo partneriu tiek investuotojams, tiek darbuotojams.

Nuolat tobulėdami ir gerindami kokybę, siekiame aptarnauti modernius, įspūdingus investicinius projektus.

Technologija

Mokslinių tyrimų ir plėtros skyrius bei kokybės kontrolė

Skyriuje turime įrengtą langų tyrimo stotį, todėl, pagal atitinkamus standartus, patys galime atlikti apžiūros testus, kurie yra esminė sukurtos Gamyklos gamybos kontrolės dalis vertinant atitiktį ir ženklinant gaminius CE ženklu.
Taip pat turime galimybę atlikti visų rūšių prototipų tyrimus naujų techninių sprendimų ar naujo tipo konstrukcijų srityje.

PVC langų profilių ekstruzijos skyrius

Už langų profilių gamybą atsako itin automatizuotos vokiečių gamintojo WEBER Maschinenfabrik GmbH ekstruzijos linijos. Tam tikriems profiliams galutinė forma ir matmenys suteikiami Austrijos lyderio GREINER EXTRUSION GmbH įrankiais. Aukštą presavimo efektyvumą garantuoja viena moderniausių šalyje, kompiuterizuota PVC miltelių maišymo gamykla su automatine svėrimo įranga. Rėmų ir varčių surinkimo staklės ROTOX atlieka varčių furnitūros montavimą, būtinų rėmo elementų surinkimą, varčių prie rėmo montavimą bei langų stiklinimą, be to, automatiškai transportuoja surenkamus rėmus ir varčias tarp atskirų stočių iki galutinio gamybos etapo.

NESTANDARTINIŲ gaminių skyrius

Įrengę specialiosios PVC apdailos gamybos technologines linijas, užtikriname net labiausiai neįprastų langų konstrukcijų, lauko durų, visų tipų arkinių, trikampio ar trapecijos formos langų gamybą.

PVC apdailos gamybos skyrius

Beveik trisdešimties metų patirties dėka mes pasiekėme pavyzdingą gamybos procesą. Remdamiesi naujausia pasaulyje pripažintų lyderių įranga, sukūrėme novatorišką mašinų parką, kurio dėka PLASTIMET gali priimti beveik kiekvieną iššūkį, susijusį su langų ir durų gamyba. PVC profilių pjovimas ir apdirbimas vyksta pjovimo ir apdirbimo modulyje, kuriame yra įrengti, visų pirma, du itin tikslūs ROTOX ZSA 263 F pjovimo centrai bei plieno armuotės pritvirtinimo staklės. Profilių suvirinimą ir jų apdorojimą bei valymą suvirinus, atlieka trys ROTOX suvirinimo, apdorojimo ir valymo linijos, į kurių sudėtį įeina: keturių galvučių SMH 510 suvirinimo aparatai užtikrinantys aukštos temperatūros suvirinimo technologiją HTS sistemoje, BSS 942 apdorojimo centrai bei automatinės keturių ašių valymo mašinos EPA 579, o varčių linijų atveju – dvylikos ašių EKA 577 kampų valymo automatinė mašina.

Stiklo paketų gamybos skyrius

Stiklo paketai yra gaminami pagal technologiškai pažangų gamybos linijų integravimo projektą, kuomet stiklas gaminamas su langais vienu metu. Šis procesas yra įmanomas didelių dydžių stiklo lakštų pjaustymui skirtų tikslių stalų dėka, kur stiklo paketų sujungimas vyksta ant automatinio preso su sandarinančiu robotu.
Gamybos tęstinumą ir efektyvumą užtikrina du automatiniai stiklo sandėliai su integruota valdymo sistema, kurių dėka yra optimaliai išnaudojama sandėlio erdvė.
Už stiklo paketų pristatymą į surinkimo liniją pagal „Just in time” idėją atsako inovatyvus ROTOX GSS stiklo rūšiavimo įrenginys, kuris yra naujo tipo PVC langų gamybos technologinės linijos dalis ir sudaro išmaniąją rūšiavimo sistemą.

Aliuminio ir priešgaisrinių metalo gaminiu gamybos skyrius

Aliuminio ir priešgaisriniai metalo dirbiniai gaminami specialiai PLASTIMET įmonei pristatytomis staklėmis ir įrenginiais, kuriuos pagamino pasaulinio lygio metalo apdirbimo staklių lyderis – ELUMATEC GmbH; jos yra sukonfigūruotos kaip naujoviškos technologinės linijos su tinkamai parinktais ir optimizuotais techniniais parametrais bei integruotos į vieną nuoseklią gamybos, kokybės kontrolės ir valdymo sistemą.

Kokybė

PPU „Plastimet“ Sp. z o. o. prioritetas yra pastoviai, sąmoningai bei su tinkama priežiūra siekti aukštos produktų, paslaugų bei klientų aptarnavimo standartų kokybės. Tai būdas įgyti visišką klientų pasitikėjimą ir patikimo partnerio įvaizdį.

Kokybės politika

PPU „Plastimet“ Sp. z o. o. valdyba užtvirtino kokybės valdymo politiką, kurios pagrindiniai principai tapo privalomos visiems organizacijos darbuotojams. Įdiegę kokybės ir aplinkosaugos valdymo sistemą, atitinkančią PN EN ISO 9001:2008 ir PN EN ISO 14001:2004 standartus, 2005 m. birželio mėn. gavome Kokybės valdymo sistemos sertifikatą.

Kokybės tikslų siekiame šiais būdais:

 • mūsų klientų lūkesčių ir reikalavimų tenkinimo stebėjimas
 • motyvuoti darbuotojus susitapatinti su įmone ir patikimai atlikti savo darbo pareigas
 • darbuotojų motyvavimas susitapatinti su įmone ir sąžiningai atlikti savo darbo pareigas
 • darbuotojų mokymas įdiegtos valdymo sistemos srityje bei profesinis mokymas
 • vadovybės atliekamas vidaus auditas ir peržiūra, siekiant patvirtinti tinkamą valdymo sistemos veikimą ir tobulinimą
 • naujų sprendimų diegimas ir marketingo veikla
 • nuolatinis siekis optimizuoti gamybos procesą ir racionaliai naudoti žaliavas

Mes puikiai žinome savo tikslus ir siekius. Nuolat diegiame efektyvius valdymo metodus, kurių dėka galime atpažinti ir patenkinti klientų poreikius.

Aplinkos apsaugos politika

PPU „Plastimet“ Sp. z o. o. veikia pagal principą „Aplinkos valdymas yra vienas prioritetų ir esminis tvarios įmonės plėtros veiksnys“

Deklaruojame:

 • siekti aplinkos taršos sumažinimo ir prevencijos
 • laikytis su aplinkos apsauga susijusių reikalavimų, kylančių iš teisės aktų
 • taikyti visas apsaugos priemones, kurios gali užkirsti kelią ypatingoms grėsmėms gamtinei aplinkai
 • sumažinti išskiriamų atliekų kiekį ir sumažinti energijos faktorių bei vandens suvartojimą pramonės reikmėms
 • tobulinti medžiagų suvartojimą


Socialinė atsakomybė

PPU „Plastimet“ sp. z o. o. yra JT Generalinio Sekretoriaus „Global Contact“ iniciatyvos, skatinančios verslininkus savo veikloje vadovautis 10 pagrindinių principų taisyklėmis, susijusiomis su žmogaus teisėmis, darbo teisėmis, aplinkos apsauga ir antikorupcija, narė. „Global Contact“ skatina verslo socialinę atsakomybę (Corporate Social Responsibility – CSR). Daugiau informacijos rasite www.globalcompact.org.pl ir www.unglobalcompact.org

Rekomendacijos

Apdovanojimai ir pagyrimai

Gamybos ir paslaugų įmonė PLASTIMET Sp. z o. o. jau daugelį metų yra vertinama kaip atsakingas ir patikimas verslo partneris – tai patvirtina daugybė apdovanojimų ir pagyrimų, suteiktų už iki šiol vykdomą veiklą:

Sertifikatai

Sertifikatai ir patvirtinimai, leidžiantys prekiauti ir naudoti PPU „Plastimet“ Sp. z o.o. gaminius statybose.

Partneriai

Puikiai suvokiame, jog geriausių medžiagų naudojimas turi didžiulę įtaką mūsų gaminių kokybei ir ilgaamžiškumui. Todėl mūsų partneriais yra tik patikrinti ir patikimi tiekėjai.

ES dotacijos

Šiuo metu įgyvendiname šiuos Europos Sąjungos bendrai finansuojamus projektus:

polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej nr POIR.02.03.03-20-0001/16 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 45 przedsiębiorstw (w tym 40 MŚP) działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.07.2018r., który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Cele szczegółowe: • Wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK • Wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych • Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów • Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje: • 6 misji gospodarczych, w tym do Singapuru, Kazachstanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA, Rosji oraz Norwegii • 3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu zgodnie z destynacjami misji gospodarczych WKB • 3 seminaria/szkolenia poświęcone przygotowaniu podmiotów uczestniczących w misjach gospodarczych do zagranicznej ekspansji • 20 międzynarodowych wydarzeń targowych Destynacje ekspansji podmiotów klastra podczas udziału w imprezach targowych: 1. Europa: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Szwajcaria 2. Azja: Rosja, Kazachstan 3. Skandynawia: Norwegia, Szwecja 4. Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie 5. Australia i Ocenia: Australia Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra z materiałem w kilku różnych językach, kampanię www oraz spotkania biznesowe. Członkowie Klastra otrzymają przewodniki po rynkach zbytu wydawane sukcesywnie przed każdym z wyjazdów misyjnych określające warunki społeczno- gospodarcze danego rynku, przepisy prawne, przepisy podatkowe, zwyczaje nawiązywania relacji biznesowych, uwarunkowania polityczne Wartość projektu: 6 105 966,00 zł Wartość dofinansowania: 4 225 460,00 zł
SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja Nr POIR.02.03.03-20-0001/18 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 40 przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 30.06.2020, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Cele szczegółowe: wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK; wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych; wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów; rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm; inkubowanie wspólnych inwestycji, w tym opartych o innowacje. W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje: 7 misji gospodarczych, w tym do Singapuru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA oraz Norwegii; 3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu zgodnie z destynacjami misji gospodarczych PKB; seminaria/szkolenia poświęcone przygotowaniu podmiotów uczestniczących w misjach gospodarczych do zagranicznej ekspansji; 54 międzynarodowe wydarzenia targowe; usługa doradcza związana z umiędzynarodowieniem. Destynacje ekspansji podmiotów klastra podczas udziału w wydarzeniach targowych/misjach gospodarczych to m.in:
  1. Europa: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Szwajcaria, Białoruś, Holandia, Litwa, Belgia, Dania, Włochy, Łotwa, Czechy;
  1. Azja: Rosja, Chiny, Korea, Indie, Singapur;
  1. Skandynawia: Norwegia, Szwecja;
  1. Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie;
  1. Australia i Oceania: Australia;
  1. Ameryka Północna: USA, Kanada, Meksyk.
Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra z materiałem w kilku różnych językach, kampanię www oraz spotkania biznesowe. Członkowie Klastra otrzymają przewodniki po rynkach zbytu wydawane sukcesywnie przed każdym z wyjazdów misyjnych określające warunki społeczno-gospodarcze danego rynku, przepisy prawne, przepisy podatkowe, zwyczaje nawiązywania relacji biznesowych, uwarunkowania polityczne. Wartość projektu: 9 921 800,00 zł Wartość dofinansowania: 6 701 550,00 zł
PP-U „Plastimet” Spółka z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Dotacja na kapitał obrotowy dla PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWE „PLASTIMET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” w ramach umowy POPW.01.05.00-28-0035/20-00. Dofinansowanie projektu z UE: 415 524,93 PLN
III edycja SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0004/18. CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 32 (w tym 30 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.08.2022r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań:
  1. Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty;
  1. Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych;
  1. Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji;
  1. Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych;
  1. Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego.
W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się:
  1. wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 32 firm KKK w terminie od 01.09.2019r. do 31.08.2022r.;
  1. wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych,konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji;
  1. wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach imisjach zagranicznych;
  1. wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R,zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych;
  1. rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości;
Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje. WARTOŚĆ PROJEKTU: wydatki ogółem: 9.846.000,00 PLN wydatki kwalifikowane: 9.846.000,00 PLN dofinansowanie: 6.822.290,00 PLN Wszystkie firmy zainteresowane współpracą oraz ekspansją międzynarodową zapraszamy do współpracy !!!

Iki šiol esame baigę šiuos Europos Sąjungos bendrai finansuojamus projektus:

Program Phare 2002 SSG 2002/000/580-06.02.01 Fundusz Wsparcia na Doradztwo Nr umowy: 2002/000-580-06.02.01-02-28-0670 Celem projektu było podniesienie świadomości jakościowej, wzrost konkurencyjności oraz pozytywnego postrzegania firmy na rynku wyrobów i usług poprzez ustanowienie, wdrożenie oraz doskonalenie systemu zarządzania jakością w oparciu o wymagania międzynarodowej normy ISO 9001:2000.
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Nr umowy: SPOWKP/2.3/4/28/2566 z dnia 26 września 2006 roku Priorytet 2 Bezpośrednie Wsparcie Przedsiębiorstw Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Celem projektu było wzmocnienie konkurencyjności poprzez wprowadzenie gruntownych zmian w procesie produkcji. Zakładał on inwestycję w ciąg technologiczny sterowany komputerowo, w skład którego weszły linie technologiczne do produkcji stolarki PCV, aluminiowej, przeciwpożarowej z wykorzystaniem zaawansowanej techniki sterowania, elektronarzędzia oraz centrum obróbcze i przeładunkowe.
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013 Nr umowy: UDA-POIG.04.04.00-28-004/09-00 Priorytet 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Celem projektu było wdrożenie innowacji produktowej oraz procesowej w oparciu o linie technologiczne do produkcji 6-komorowych profili okiennych. Wdrażając innowacyjny proces technologiczny, wprowadziliśmy na rynek docelowy nowy produkt – 6-komorowy tworzywowy profil okienny z rdzeniem z recyklatu. Dodatkowo zostały wdrożone nowoczesne rozwiązania organizacyjne oraz marketingowe.
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 Nr projektu: KSI WND-08.02.01-28-023/12-00 POKL Nr umowy wewnątrzprojektowej: 19/2013 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Projektodawca/Lider Partnerstwa: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Partner: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie W ramach przedmiotowej umowy opracowano Dokumentację Wdrożeniową stanowiącą podstawę wdrożenia innowacji w jednym z czterech obszarów innowacji zgodnie z podręcznikiem Oslo Manual.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Nr umowy: UDA-RPWM.01.01.07-28-190/12-00 Priorytet 1 Przedsiębiorczość Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii Całkowita wartość projektu: 2 020 275,00 PLN Kwota dofinansowania z EFRR: 698 062,50 PLN Wkład budżetu państwa: 123 187,50 PLN Głównym celem realizowanego projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności firmy PLASTIMET poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii: produkcji ślusarki aluminiowej oraz produkcji ślusarki przeciwpożarowej, stanowiących innowację procesową.
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr projektu: WND-POKL.02.01.01-00-311/13 Nr umowy szkoleniowo-doradczej: 45/15/EB Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach W ramach przedmiotowej umowy PLASTIMET otrzyma wsparcie w postaci: DORADZTWA (BLOK I) – w zakresie identyfikacji obszarów niezbędnych do wdrożenia działań proekologicznych i zidentyfikowanych w tym zakresie potrzeb szkoleniowych. Rezultatem usługi doradczej będzie opracowany przez doradcę opracowania dokument pn. “Kompleksowa analiza potrzeb w zakresie wdrożenia działań proekologicznych i potrzeb szkoleniowych w tym zakresie” SZKOLENIA osób oddelegowanych przez Plastimet w obszarze zidentyfikowanym w trakcie doradztwa (BLOK I) DORADZTWA (BLOK II) – w zakresie wdrażania działań proekologicznych. Rezultatem usługi doradczej będzie opracowanie przez doradcę Planu wdrażania działań proekologicznych w firmie.
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 Nr umowy: POPW.01.03.01-28-0001/15 Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Całkowita wartość projektu: 17 216 187,00 PLN Wartość dofinansowania: 6 998 450,00 PLN Cel projektu: celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnego produktu, niewystępującego na rynku zarówno krajowym, jaki i światowym okna, opartego o zaprojektowany energooszczędny system profili okiennych PVC, wypracowany w toku przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych. Efekty realizacji projektu: dzięki wdrożeniu wyników prac badawczo – rozwojowych w ramach projektu, firma Plastimet wprowadzi innowacyjny, niespotykany dotąd na rynku zarówno krajowym, jak i światowym produkt – okno, oparte o zaprojektowany w ramach przeprowadzonych prac, energooszczędny system profili okiennych PCV z innowacyjnym rozwiązaniem uszczelnienia środkowego. Realizacja projektu przyczyni się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki. Zostanie także utworzone nowe stanowisko pracy służące do obsługi zautomatyzowanego ciągu technologicznego, w który zostaną skonfigurowane środki trwałe nabyte w ramach realizacji przedmiotowego projektu. Wdrożenie nowego innowacyjnego produktu wpłynie także znacząco na działalność gospodarczą członków Wschodniego Klastra Budowlanego, umocni pomiędzy nimi współpracę na rzecz rozwoju potencjału wewnętrznego poprzez wzrost innowacyjności i konkurencyjności, a tym samym przyczyni się do realizacji celu głównego Klastra. Główne zadania projektu: Wyekstrudowanie energooszczędnego systemu profili okiennych PVC, w ramach którego zaplanowano nabycie, zamontowanie oraz uruchomienie kompletu narzędzi wytłaczarskich. Wyprodukowanie okien opartych o energooszczędny system profili okiennych PVC – w ramach zadania zaplanowano nabycie, zamontowanie oraz uruchomienie środków trwałych, które zostaną skonfigurowane w jeden kompletny zautomatyzowany ciąg technologiczny, niezbędny do wyprodukowania innowacyjnych okien.

Klasterio veikla

Mūsų įmonė yra aktyvi Lenkijos statybų klasterio, vienijančio plėtojimu, statybų skaitmeninimu, skatinimu bei inovacijomis besidominčių įmonių narė. Klasteris siūlo paramą statybos paslaugų srityje, kurdamas ilgalaikį bendradarbiavimo pagrindą, bei inovacinių ryšių tinklą, pagrįstą žinių, technologijų ir naujų sprendimų pasidalijimu tarp verslo aplinkos institucijų, mokslinių tyrimų centrų, mokslinių institucijų ir vietos valdžios įstaigų.