2021-08-18-net-959x340_2c
plastimet-nature-slider960x340px-22.06.20
click
s1
s2
s3
s4

Zgłoszenie serwisowe/gwarancyjne

 

 

Imię i nazwisko zgłaszającego *
Telefon kontaktowy *
E-mail kontaktowy *
Firma/os. fizyczna


Numer zlecenia/umowy *
Data zlecenia
Numer Faktury
Kto montował *
Czy problem dotyczy usterki mechanicznej * TakNie
Czy problem dotyczy sposobu działania * TakNie
Rodzaj zgłoszenia * Usługa serwisowaSerwis gwarancyjny
Ilość razem *
Miejsce montażu *

Telefon kontaktowy *
Imię i nazwisko osoby kontaktowej
Dokładny opis usterki/problemu *
Data wystąpienia usterki/problemu *
Propozycja sposobu usunięcia usterki * We własnym zakresieSerwis producenta
Dołącz zdjęcia
(mogą być spakowane zip, 7z, rar, pdf)Pola oznaczone * są wymagane

 

Ogólne warunki dokonywania zgłoszeń:

1. Zgłoszenie powinno zostać złożone za pomocą powyższego formularza. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumentację zdjęciową zgłaszanych usterek jako załączniki.

2. Wszystkie pola w niniejszym formularzu powinny być wypełnione w sposób jasny i czytelny.

3. W przypadku bezpodstawnego wezwania do naprawy gwarancyjnej, producent zastrzega sobie prawo obciążenia zgłaszającego uzasadnionymi kosztami poniesionymi w związku z rozpatrywaniem reklamacji, w szczególności kosztami dojazdu.

4. Przesłanie zgłoszenia w innej formie niż wskazana lub też nie zawierającego wszystkich wyszczególnionych w powyższym formularzu informacji może spowodować wydłużenie procesu reklamacyjnego.

5. Zgłoszenia gwarancyjne niezawierające informacji o numerze zlecenia/dacie sprzedaży/nr dowodu zakupu nie będą rozpatrywane.

6. Weryfikacja zasadności zgłoszenia nastąpi w terminie określonym w karcie gwarancyjnej.

7. Kontakt z działem serwisu poprzez e-mail serwis@plastimet.com.pl

 

Przed przyjazdem serwisu należy przygotować wypełnioną kartę gwarancyjną z potwierdzeniem wykonania wymaganych przeglądów i zabezpieczyć dostęp do niesprawnego urządzenia należy również zdemontować z okna wszystkie elementy dodatkowe ( np. żaluzje, rolety ) nie dostarczone wraz z oknem. Równocześnie zobowiązani jesteśmy do poinformowania Państwa, iż niespełnienie tych warunków skutkować może odmową wykonania naprawy w ramach gwarancji.

PLASTIMET to marka z

30-letnią

tradycją.


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "PLASTIMET" Sp z o.o.


ul. Suwalska 82, 19-300 Ełk, tel: (87) 621-36-06, fax: (87) 621-16-06