2021-08-18-net-959x340_2c
2022-11-29-Modernity-slider-www-959x340-A
plastimet-nature-slider960x340px-22.06.20
click
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Zgłoszenie serwisowe/gwarancyjne

 

 

  Imię i nazwisko zgłaszającego *

  Telefon kontaktowy *

  E-mail kontaktowy *

  Firma/os. fizyczna
  Numer zlecenia/umowy *

  Data zlecenia

  Numer Faktury

  Kto montował *

  Czy problem dotyczy usterki mechanicznej *

  TakNie

  Czy problem dotyczy sposobu działania *

  TakNie

  Rodzaj zgłoszenia *

  Usługa serwisowaSerwis gwarancyjny

  Ilość razem *

  Miejsce montażu *  Telefon kontaktowy *

  Imię i nazwisko osoby kontaktowej

  Dokładny opis usterki/problemu *

  Data wystąpienia usterki/problemu *

  Propozycja sposobu usunięcia usterki *

  We własnym zakresieSerwis producenta

  Dołącz zdjęcia
  (mogą być spakowane zip, 7z, rar, pdf)

  Pola oznaczone * są wymagane

   

  Ogólne warunki dokonywania zgłoszeń:

  1. Zgłoszenie powinno zostać złożone za pomocą powyższego formularza. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumentację zdjęciową zgłaszanych usterek jako załączniki.

  2. Wszystkie pola w niniejszym formularzu powinny być wypełnione w sposób jasny i czytelny.

  3. W przypadku bezpodstawnego wezwania do naprawy gwarancyjnej, producent zastrzega sobie prawo obciążenia zgłaszającego uzasadnionymi kosztami poniesionymi w związku z rozpatrywaniem reklamacji, w szczególności kosztami dojazdu.

  4. Przesłanie zgłoszenia w innej formie niż wskazana lub też nie zawierającego wszystkich wyszczególnionych w powyższym formularzu informacji może spowodować wydłużenie procesu reklamacyjnego.

  5. Zgłoszenia gwarancyjne niezawierające informacji o numerze zlecenia/dacie sprzedaży/nr dowodu zakupu nie będą rozpatrywane.

  6. Weryfikacja zasadności zgłoszenia nastąpi w terminie określonym w karcie gwarancyjnej.

  7. Kontakt z działem serwisu poprzez e-mail serwis@plastimet.com.pl

   

  Przed przyjazdem serwisu należy przygotować wypełnioną kartę gwarancyjną z potwierdzeniem wykonania wymaganych przeglądów i zabezpieczyć dostęp do niesprawnego urządzenia, należy również zdemontować z okna wszystkie elementy dodatkowe ( np. żaluzje, rolety ) nie dostarczone wraz z oknem. Równocześnie zobowiązani jesteśmy do poinformowania Państwa, iż niespełnienie tych warunków skutkować może odmową wykonania naprawy w ramach gwarancji.

  PLASTIMET to marka z

  30-letnią

  tradycją.


  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "PLASTIMET" Sp z o.o.


  ul. Suwalska 82, 19-300 Ełk, tel: (87) 621-36-06, fax: (87) 621-16-06