2021-08-18-net-959x340_2c
plastimet-nature-slider960x340px-22.06.20
click
s1
s2
s3
s4


Konferencja klastra budowlanego w Białowieży

Napisane przez admin2 - Listopad 28, 2014

W dniach 21-22 listopada b.r. w Białowieży odbyła się ponadregionalna konferencja Wschodniego Klastra Budowlanego, w której udział wzięli przedstawiciele firmy PLASTIMET w osobach: Prezesa zarządu Jarosława Bobrek oraz Dyrektora handlowego Łukasza Ostrowskiego. W przedsięwzięciu uczestniczyły przedsiębiorstwa budowlane, instytucje otoczenia biznesu oraz reprezentanci środowiska akademickiego i naukowego. Tematem przewodnim konferencji były kwestie aspiracji Wschodniego Klastra Budowalnego do uzyskania statusu krajowego klastra kluczowego. Podczas spotkania szczegółowo zostały omówione kryteria wyznaczone przez PARP, które muszą spełniać organizacje klastrowe ubiegające się o status KKK. Uczestnicy konferencji usłyszeli ponadto o wynikach badań benchmarkingowych polskich klastrów (w tym Wschodniego Klastra Budowlanego). Prelegenci przedstawili także korzyści przysługujące firmom należącym do klastrów w obszarze pozyskiwania współfinansowania z puli programów krajowych i regionalnych perspektywy 2014-2020. Uczestnicy konferencji mieli ponadto możliwość prezentacji ofert i propozycji współpracy wewnątrz- i międzyklastrowej. Z tej możliwości korzystały przede wszystkim instytucje otoczenia biznesu.

[...powrót]


PLASTIMET to marka z

30-letnią

tradycją.


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "PLASTIMET" Sp z o.o.


ul. Suwalska 82, 19-300 Ełk, tel: (87) 621-36-06, fax: (87) 621-16-06