plastimet-nature-slider960x340px-22.06.20
click
s5v3
s1
s2
s3
s4

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została sporządzona na odpowiedzialność producenta określonego w dokumencie i jest zgodna z Rozporządzeniem nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest przygotowana dla przykładowej specyfikacji wyrobu. Nie jest adresowana do konkretnego klienta i nie zawiera danych o konkretnym zrealizowanym zamówieniu.

 

Wyrób produkowany jest zgodnie z europejską normą zharmonizowaną EN 14351-1:2006+A2:2016 „Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.”

 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została przygotowana dla okna referencyjnego, o którym mowa w załączniku B europejskiej normy zharmonizowanej EN 14351-1:2006+A2:2016 „Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.”

 

Deklarację właściwości użytkowych można otworzyć i wydrukować, klikając poniższy tytuł deklaracji.

 

W celu pozyskania deklaracji właściwości użytkowych odnoszącej się do konkretnego zamówienia klienta, prosimy o kontakt z upoważnionym przedstawicielem, z którym została podpisana umowa kupna – sprzedaży lub wypełnienie poniższego wniosku o wydanie kopii deklaracji właściwości użytkowych.

PLASTIMET to marka z

25-letnią

tradycją.


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "PLASTIMET" Sp z o.o.


ul. Suwalska 82, 19-300 Ełk, tel: (87) 621-36-06, fax: (87) 621-16-06